Έργα

Η εταιρεία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ έχει ήδη εκτελέσει με επιτυχία έργα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., αλλά και ιδιωτών πελατών.

Από την άλλη ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος συμμετείχε σε τεχνική εταιρεία, η οποία έχει τον ίδιο σκοπό, με την ιδιότητα του μέτοχου και μέλους του Δ.Σ.. Παράλληλα κατείχε την θέση του Διευθυντή Έργων, από την οποία  είχε κύριο ρόλο στην οργάνωση, επίβλεψη και εκτέλεση των έργων της εταιρείας σε πελάτες όπως ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Δ.Ε.Η. Α.Ε., MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., BASIL Α.Ε. και άλλες.

Οι βασικότερες κατηγορίες είναι οι κάτωθι:

Α. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Β. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

  1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
  2. MOTOROIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε./ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  3. DRACOIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.
  4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΚΤΙΡΙΑ

Δ. ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ