Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πελάτης SOLERGON Α.Ε.
Έργο : Προκατασκευή & ανέγερση σωληνώσεων, piperack & στηριγμάτων για τη Δ.Ε.Η. Α.Ε./ ΤΣΠ Ικαρίας
Δαπάνη : 54.000 €
Έτος : 2018

 


Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ως Project Manager, εκτέλεσε τα κάτωθι έργα:

Πελάτης ΔΕΗ Α.Ε./ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Έργο : Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού συστήματος μεταφοράς λιγνίτη ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’
Δαπάνη : 200.000 €
Έτος : 2012-2013

 

Πελάτης ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ
Έργο : Κατασκευή συστήματος αποθήκευσης και διανομής λιπαντελαίων στους ΑΣΠ Καλύμνου και Σύρου και κατασκευή δικτύων καυσίμου στον ΑΣΠ Λήμνου
Δαπάνη : 525.000 €
Έτος : 2012

 

Πελάτης ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ
Έργο : Συντήρηση – τροποποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στον ΑΗΣ Σορωνής
Δαπάνη : 1.262.000 €
Έτος : 2011-2012

 

Πελάτης ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ
Έργο : Αναβάθμιση εγκαταστάσεων αποθήκευσης και επεξεργασίας καυσίμου ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ για να χρησιμοποιεί μαζούτ χαμηλού θείου
Δαπάνη : 2.000.000 €
Έτος : 2009-2010

 

Πελάτης ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ
Έργο : Κατασκευή και ανέγερση ανοξείδωτων δεξαμενών αποθήκευσης λιπαντελαίων στον ΑΣΠ Κω
Δαπάνη : 300.000 €
Έτος : 2008-2009

 

Πελάτης ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ
Έργο : Αντικατάσταση και μόνωση δικτύων ατμού – συμπυκνώματος στον ΤΣΠ Ικαρίας
Δαπάνη : 160.000 €
Έτος : 2008

 

Πελάτης ΔΕΗ Α.Ε./ΔΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ
Έργο : Σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων καυσίμου ΑΣΠ  Χίου
Δαπάνη : 1.000.000 €
Έτος : 2007-2008

 

Πελάτης ΔΕΗ Α.Ε./ ΑΣΠΑΤΕ Α.Τ.Ε.Ε.
Έργο : Εγκατάσταση ταινιοζυγών  στους ταινιοδρόμους των ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας, Καρδιάς.
Δαπάνη : 100.000 €
Έτος : 2007

 

Πελάτης ΔΕΗ Α.Ε./ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Έργο : Συντήρηση κύριου μηχανολογικού εξοπλισμού του ορυχείου (εκσκαφείς, αποθέτες – απολήπτες, καδοτροχούς κλπ)
Δαπάνη : 250.000 €
Έτος : 2004-2005

 

Πελάτης ΔΕΗ Α.Ε./ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
Έργο : Ανέγερση σωληνώσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού Ντηζελοηλεκτρικού σταθμού Αθερινόλακκου Κρήτης
Δαπάνη : 2.000.000 €
Έτος : 2004

 

Πελάτης ΔΕΗ Α.Ε./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Έργο : Επέκταση αυλής λιγνίτη Θωκνίας κατά 300m
Δαπάνη : 118.000 €
Έτος : 2002