Άλλα Έργα

 

Πελάτης  KORINTHOS POWER Α.Ε.
Έργο : Μηχανολογικές εργασίες στις εγκαταστάσεις των Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας
Δαπάνη : 2.000 €
Έτος : 2018

 

Πελάτης Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΤΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (CHEMITEC)
Έργο : Κατασκευή & ανέγερση ανοξείδωτων σωληνώσεων σε SKID αφαλάτωσης
Δαπάνη : 6.000 €
Έτος : 2018

 

Πελάτης Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΤΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (CHEMITEC)
Έργο : Κατασκευή & εγκατάσταση ανοξείδωτων σωληνώσεων σε container αφαλάτωσης
Δαπάνη : 7.800 €
Έτος : 2015

 

Πελάτης Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. – Ν.&Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
Έργο : Ενεργειακή αξιοποίηση Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.)
Δαπάνη : 230.000 €
Έτος : 2013

 

Πελάτης S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ  ΟΡΥΚΤΑ  Α.Ε.
Έργο : Κατασκευή & ανέγερση  δύο σιλό  διαμερισμάτων  στο  Τσιγκράδο  της  Μήλου
Δαπάνη : 175.000 €
Έτος : 2005

 

Πελάτης ΕΣΔΚΝΑ/ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.
Έργο : Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κατασκευής Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Απορριμμάτων
Δαπάνη : 440.000 €
Έτος : 2000