Διυλιστήρια

Η τεχνική εταιρεία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ έχει ήδη εκτελέσει με επιτυχία έργα εντός των διυλιστηρίων των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε..

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Σωληνουργικές εργασίες στη μονάδα U-2750 των ΕΛ.ΠΕ. στις Β.Ε.Α. κατά τη διάρκεια του Shut Down (SD) Σεπτεμβρίου 2018
Δαπάνη : 32.200€
Έτος : 2018

 

Πελάτης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΝΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Έργο : Σωληνουργικές εργασίες για το VRU INTERCONECTING στα ΕΛ.ΠΕ./Β.Ε.Α.
Δαπάνη : 43.800 €
Έτος : 2018

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Εργασίες αντικατάστασης αυλών δαπέδου K-1001-C λέβητα & βανών τύπου BUTTERFLY στην U-5140 των ΕΛ.ΠΕ. Ασπροπύργου
Δαπάνη : 118.700 €
Έτος : 2018

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Εργασίες λέβητα K-1001-C στα ΕΛ.ΠΕ. Ασπροπύργου
Δαπάνη : 139.400 €
Έτος : 2018

 

Πελάτης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΑΝΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Έργο : Σωληνουργικές εργασίες για την αναβάθμιση υλικού σωληνώσεων U-200 σε SS 316L της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Δαπάνη : 13.550 €
Έτος : 2018

 

Πελάτης ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Έργο : Σύνδεση δεξαμενής Τ-792 με κύκλωμα της δεξαμενής Τ-782 στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Δαπάνη : 17.645 €
Έτος : 2018

 

Πελάτης ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Έργο : Προκατασκευή & ανέγερση σωληνώσεων (coil) δεξαμενής Τ-709 στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Δαπάνη : 39.000€
Έτος : 2018

 

Πελάτης ΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Έργο : Μετατροπή Soaker σε τροφοδοτικό δοχείο & εγκατάσταση αντλίας BOOSTER U-200 στη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Δαπάνη : 63.400€
Έτος : 2018

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Σωληνουργικές εργασίες σε μονάδες των ΕΛ.ΠΕ. Ασπροπύργου κατά τη διάρκεια του Shut Down 2017
Δαπάνη : 90.730 €
Έτος : 2017

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Εργασίες αναβάθμισης της πυροπροστασίας του νέου προβλήτα & προβλήτα LPG των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου
Δαπάνη : 454.000 €
Έτος : 2016-2017

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Μηχανολογικές εργασίες για τη μετεγκατάσταση δύο (2) Loading Arms από τις εγκαταστάσεις Ελευσίνας (Β.Ε.Ε.) στις εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (Β.Ε.Α.)
Δαπάνη : 185.600 €
Έτος : 2016

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Αντικατάσταση σωληνογραμμών στην παλιά προβλήτα των ΒΕΑ
Δαπάνη : 20.000 €
Έτος : 2015

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Εργασίες αντικατάστασης αυλών από τους κεντρικούς ατμοπαραγωγούς συλλέκτες προς το Steam Drum του K-1001-D
Δαπάνη : 38.000 €
Έτος : 2015

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Σωληνουργικές εργασίες και αντικατάσταση coil αποτεφρωτή L-3702 A/B στα πλαίσια του S.D. B.E.A. 2015
Δαπάνη : 540.000 €
Έτος : 2015

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Αντικατάσταση γραμμής 10″-O-921502-BD5 (P5, P9) στη μονάδα U-9200 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
Δαπάνη : 82.000 €
Έτος : 2015

 

Από την άλλη ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος συμμετείχε σε τεχνική εταιρεία, η οποία έχει τον ίδιο σκοπό, με την ιδιότητα του μέτοχου και μέλους του Δ.Σ.. Παράλληλα κατείχε την θέση του Διευθυντή Έργων, από την οποία είχε κύριο ρόλο στην οργάνωση, επίβλεψη και εκτέλεση των έργων της εταιρείας σε πελάτες όπως ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Δ.Ε.Η. Α.Ε., MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., BASIL Α.Ε. και άλλες.

 

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Εργασίες εγκατάστασης νέας απόληψης HHGO στη U-2100 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
Δαπάνη : 527.000 €
Έτος : 2012

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Κατασκευή και αντικατάσταση δοχείου Ρ-5401 στη U-5400 (FLARE 87) στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
Δαπάνη : 23.000 €
Έτος : 2012

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Τροποποίηση γραμμών της δ/ξ Ρ-8702Α για χρήση SR KERO & της δ/ξ Ρ-8758C για χρήση Heating Diesel oil στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
Δαπάνη : 250.000 €
Έτος : 2011-2012

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Σωληνουργικές εργασίες στις μονάδες διύλισης κατά τη διάρκεια του S.D. 2011 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
Δαπάνη : 180.000€
Έτος : 2011

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Εργολαβία εγκατάστασης διπλών βανών απομόνωσης & αποστραγγιστικών βανών στη Μονάδα 3900 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
Δαπάνη : 450.000€
Έτος : 2011

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Αντικατάσταση συλλεκτών νερού ψύξης 32″ και 42″  και Αντικατάσταση υπόγειων τμημάτων αγωγών διακίνησης 6″, 12″ & 14″ στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
Δαπάνη : 110.000€
Έτος : 2011

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Τροποποίηση γραμμών αερόψυκτων Μ-2205 A/B/C/D στην μονάδα U-2100 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
Δαπάνη : 120.000€
Έτος : 2011

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Σύνδεση αγωγών προς προβλήτα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ (ΒΡ) με τους αγωγούς των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου
Δαπάνη : 250.000€
Έτος : 2011

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Αντικατάσταση σερπαντίνων μέσα στο PIT Ρ-3701Β στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
Δαπάνη : 151.000 €
Έτος : 2010

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Σωληνουργικές εργασίες και αντικατάσταση ασφαλιστικών κατά τη διάρκεια του Shut Down Σεπτεμβρίου 2009
Δαπάνη : 700.000 €
Έτος : 2009

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Συντήρηση εναλλακτών κατά τη διάρκεια του Shut Down Σεπτεμβρίου 2009 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
Δαπάνη : 500.000 €
Έτος : 2009

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Ανέγερση ενός νέου αεροσυμπιεστή και σύνδεση με τη μονάδα FCC στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου
Δαπάνη : 350.000 €
Έτος : 2009

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Κατασκευή νέου αγωγού πυρόσβεσης Φ 10’’
Δαπάνη : 180.000 €
Έτος : 2006

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Επισκευή  αγωγών  καυσίμων  από  ΒΕΑ  προς  ΒΕΕ  και  Μέγαρα
Δαπάνη : 780.000 €
Έτος : 2005-2006

 

  • MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Πελάτης MOTOR  OIL  ΕΛΛΑΣ Α.Ε./ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Έργο : Εργασίες turn around U-4950/7300/7700 και αντικατάσταση γραμμής συμπυκνωμάτων στην U-7700 λόγω διαρροών
Δαπάνη : 260.000 €
Έτος : 2013

 

Πελάτης MOTOR  OIL  ΕΛΛΑΣ Α.Ε./ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Έργο : Εργολαβία μετατροπής ασφαλιστικών συγκροτήματος FCC/3700
Δαπάνη : 345.000 €
Έτος : 2013

 

Πελάτης MOTOR  OIL  ΕΛΛΑΣ Α.Ε./ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Έργο : Διάφορα έργα κατά τη διάρκεια του Shut Down 2011
Δαπάνη : 250.000 €
Έτος : 2010-2011

 

Πελάτης MOTOR  OIL  ΕΛΛΑΣ Α.Ε./  ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Έργο : Μηχανολογικές εργασίες για την αναβάθμιση μονάδων λιπαντικών                              U-300,400,500
Δαπάνη : 1.950.000 €
Έτος : 2010

 

Πελάτης MOTOR  OIL  ΕΛΛΑΣ Α.Ε./ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Έργο : Αντικατάσταση όδευσης γραμμών από το παλαιό στο νέο τούνελ νοτιοανατολικά του αντλιοστασίου Νο 10
Δαπάνη : 75.000 €
Έτος : 2010

 

  • DRACOIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.

 

Πελάτης DRACOIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.
Έργο : Αναβάθμιση εγκατάστασης και κατασκευή νέων σταθμών φόρτωσης στον Ασπρόπυργο
Δαπάνη : 500.000 €
Έτος : 2005

 

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.
Έργο : Αντικατάσταση πυθμένα εσωτερικά του annular plate και εγκατάσταση σωλήνα ηρεμίας δεξαμενής ΤΚ2 εγκατάστασης Ηρακλείου Κρήτης
Δαπάνη : 18.850 €
Έτος : 2012

 

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε.
Έργο : Αντικατάσταση δακτυλίων κελύφους δεξαμενής νερού πυρόσβεσης Νο.18 στα Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης
Δαπάνη : 48.000 €
Έτος : 2011