Στοιχεία εταιρείας

Εταίροι της ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. είναι οι Νικόλαος Σωτηρόπουλος του Παναγιώτη και η Γιαννούλα Καραμάνου του Βλασίου.

 

Τα στοιχεία της εταιρείας είναι τα εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΕΔΡΑ : ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 70, ΑΙΓΑΛΕΩ , Τ.Κ. 122 41

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ. : 130686901000

Α.Φ.Μ. : 800583240

Δ.Ο.Υ.  : ΑΙΓΑΛΕΩ