Έργα σε εξέλιξη

Η τεχνική εταιρεία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. εκτελεί αυτή την περίοδο τα κάτωθι έργα:

Πελάτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Έργο : Σποραδικά έργα μηχανολόγου μηχανικού 2018-2020 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγάρων & στις Εγκαταστάσεις “ΕΚΟ” Αττικής
Δαπάνη : 1.166.000 €

 

Πελάτης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Έργο : Σωληνώσεις T-709: Τμήμα από PS1 έως γέφυρα PS2
Δαπάνη : 263.600 €

 

Πελάτης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Έργο : Εγκατάσταση filtration system στις γραμμές φόρτωσης LPG-C3 COALESCER
Δαπάνη : 9.397 €

 

Πελάτης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. / ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε.
Έργο : Εργασίες Turn Around στη μονάδα U-1500
Δαπάνη : 67.000 €

 

Για να δείτε τα υπόλοιπα έργα της εταιρείας πατήστε εδώ.